Ambasada SUA –partener de nădejde în procesul de reformare

În contextul colaborării internaționale, la data de 22 iunie 2021 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita de curtoazie cu reprezentanţii Ambasadei SUA la Chișinău in frunte cu dl. Brett Rose, directorul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii, însoţit de Managerul Superior de Programe dl Alexandru Molcean.

În cadrul primei sale vizite reprezentantul Ambasadei SUA s-a arătat interesat de dezvoltarea relațiilor de cooperare între instutuția pe care o reprezintă și Academia „Ștefan cel Mare”. Părțile s-au axat pe identificarea domeniilor de colaborare, printre care: modernizarea instituției, dotarea acesteia și sporirea calității instruirii viitorilor polițiști.

Delagația Ambasadei a luat cunoștință de organizarea procesului de învățămînt și dotarea logistică a instituției.

Dl Rose a dat o apreciere înaltă activităţii corpului profesoral-didactic implicat în instruirea cadrelor pentru MAI în cele trei cicluri de învăţământ superior existente în Academia „Ştefan cel Mare”. De asemenea, a menționat că Ambasada este dispusă și în contunuare să acorde consultanță și ajutor în cadrul procesului de reformare a invățămîntului polițienesc, în scopul sporirii pregătirii practice a absolvenților Academiei și integrarea lor în activitatea de aplicare a legii.