Adresare

Redacţia Jurnal TV

Ministerul educaţiei, culturii şi cercetării
Mitropolia Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Organizaţia Obştească Asociaţia Veteranilor Războiului din 1992 „Tiras-Tighina”
Alte organizaţii nonguvernamentale
 
 
 

ADRESARE

 
Prin prezenta, în contextul evenimentelor când creştinii ortodocşi îl cinstesc şi îi aduc un prinos de mulţumire şi recunoştinţă Sfântului Voievod Ştefan cel Mare pentru sfinţenia faptelor sale, Colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, din care face parte şi un grup de veterani ai Războiului de pe Nistru din anul 1992, ne adresăm mediului academic, instituţiilor statului care sunt responsabile de politicile de promovare a valorilor istorico-culturale şi spirituale, organizaţiilor de veterani, Mitropoliei Moldovei şi societăţii civile în ansamblu în vederea sensibilizării unor procese distructive care au loc pe interiorul ţării şi care au ca efect denaturarea şi distrugerea valorilor istorico-culturale naţionale. Îndeosebi ne referim la promovarea valorilor legate de activitatea şi importanţa istorică a Marelui Domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Pe această cale ne adresăm în mod special redacţiei postului de televiziune Jurnal TV, cu solicitarea de a înceta profanarea şi batjocorirea memoriei şi numelui Marelui Domnitor. Suntem de părerea că în cadrul emisiunii „Ora de ras”, acest personaj cu o valoare istorică incomensurabilă este prezentat într-un mod schimonosit, batjocoritor şi „lansat” în dialog de prost gust cu criminalul-bolşevic Lenin.
Amintim că Ştefan cel Mare era un luptător şi conducător de oşti iscusit care a apărat propriul său popor împotriva multor duşmani străini, a fost canonizat de biserică şi considerat pe bună dreptate un mare apărător al creştinătăţii. Din considerentele enunţate, este inadmisibil ca Marele Domnitor să fie ironizat, prezentat în rol de măscărici şi, mai ales, nici într-un caz nu trebuie comparat cu Lenin, acesta din urmă fiind autorul declanşării celei mai violente acţiuni antireligioase din istoria omenirii şi a fenomenului „teroarea roşie”, în cadrul căreia a fost lansată campania de crime şi represiuni în masă care a avut ca consecinţe distrugerea a sute de mii de vieţi şi destine omeneşti.
Nu putem accepta ca criminalul-bolşevic Lenin să fie prezentat ca un personaj corect şi cumsecade, iar lui Ştefan cel Mare şi Sfânt să-i fie atribuită calitatea de călău, incult şi agramat.
Prin urmare, considerăm că acest „spectacol” televizat de prost gust nu poate fi tolerat în continuare, deoarece denaturează percepţia valorii atribuite lui Ştefan cel Mare de către popor ca fiind un „Sfânt”, în consecinţă aceasta afectând grav imaginea întregului popor român şi profanând istoria şi valorile ideologice ale ţării noastre. Asemenea atacuri cu caracter de ponegrire şi profanare a Domnitorului Ştefan cel Mare nu au fost făcute nici chiar în perioada regimului totalitar-comunist. De fapt, toate acestea constituie acţiuni de promovare a unei politici de profanare şi de distrugere a valorilor noastre naţionale, nemaifiind clar pentru tânăra generaţie unde este falsul şi unde se află adevărul.
Fiecare popor îşi are eroii săi cu care se mândreşte şi pe care în mare parte îi idolizează. Ştefan cel Mare şi Sfânt este unul din marii eroi ai neamului nostru, numele şi memoria căruia au fost cinstite sute de ani de către întregul popor. Atunci când duşmanul vrea să te distrugă, mai întâi începe a-ţi distruge istoria şi valorile pe care trebuie să le respecţi.
Oare putem noi cere de la străini să ne respecte şi să vorbească cu noi de pe poziţii egale, dacă noi înşine nu respectăm ceea ce considerăm „Sfânt”?
Batjocora, necinstirea şi spurcarea numelui „Ştefan cel Mare şi Sfânt” este un act de înjosire a întregului popor.
Noi, Colectivul Academiei Ministerului Afacerilor Interne, care purtăm cu mândrie numele lui „Ştefan cel Mare”, considerăm că în astfel de situaţii suntem obligaţi să reacţionăm şi să sensibilizăm opinia publică, societatea în ansamblu, în vederea neadmiterii unor asemenea acte publice de denigrare a valorilor noastre naţionale.
Cu regret, asemenea categorii de acte au mai avut loc şi anterior, iar Colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a reacţionat de fiecare dată. Şi în acest caz nu suntem îndreptăţiţi să lăsăm o atare situaţie fără reacţie.