HOTĂRÂRE Nr. HG486/2022 din 13.07.2022 cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.486/2022


Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de master la forma de învăţământ cu frecvenţă, candidatul va completa şi va depune online la adresa electronica admitere.masterat@mai.gov.md la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele formulare şi acte scanate:

 Potrivit reglementărilor în vigoare pentru anul 2022, concursul de admitere la studii superioare de master se va organiza la domeniul de formare profesionala Drept la următoarele programe de studii:

  • Drept penal;
  • Activitate de urmărire penală;
  • Drept economic;
  • Drept polițienesc;
  • Activitatea specială de investigații.

TERMENE DE DEMARARE A SESIUNII DE ADMITERE 2022:

  • TERMENUL  DE DEPUNERE  A CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE – până la data de 02 august 2022.
  • TERMENUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE ADMITERE – 3-5 august 2022.

Telefon pentru relații: 022 731884

E-mail: admitere.masterat@mai.gov.md

Comisia de admitere