În atenția candidaților
LA CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER,
Admiterea 2021!!!

Candidații înmatriculați la anul I de studii sunt solicitați de a realiza în mod OBLIGATORIU următoarele activități:

 1. De a încheia contractul de studii cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI atît pretendenții la locurile bugetare, cît și cei de la locuri cu taxă la sediul Studiilor de Master (Asachi, 21, cazarma, et. 1).
 2. Candidații înscriși la locuri contra plată trebuie să achite prima rată a taxei de studii în mărimea a 50 % din suma integrală în perioada 01 septembrie – 15 septembrie 2021 în contabilitatea instituției.

Comisia  de admitere

Termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de admitere la Studii Superioare de Master (ciclul II) în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI pentru anul de studii 2021-2022:

1. Depunerea dosarelor de concurs – 06 august 2021, orele 08.00-17.00

2. Susținerea testării – 09-10 august 2021

Orarul susţinerii testării la disciplinele de profil în cadrul sesiunii de admitere

3. Anunțarea rezultatelor finale (pagina WEB și avizierul instituției, str.Asachi, 21) – 12 august 2021

Candidaţii,  care solicită  participarea la concursul de admitere organizat la Studii Superioare de Master, anul universitar 2021 – 2022, urmează a  prezenta la sediul Facultății drept, ordine publică și securitate civilă a Academiei „Ştefan cel Mare”, str. Asachi, 21, următoarele acte doveditoare:

OBLIGATORIU, pentru candidații la studii – funcționarii cu statut special ai MAI:

 • cererea de participare la concursul de admitere la studii superioare de master (conform formularului tipizat de cerere);
 • copia legalizată a diplomei de licenţă (ciclul I);
 • copia legalizată a foii matricole (Diploma Supliment);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legitimației de serviciu (după caz);
 • certificatul eliberat de Secția Resursele Umane care confirmă  funcția deținută;
 • foto (portret 3 x 4 cm) – 2 exemplare.

SUPLIMENTAR, pentru candidații la studii – absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior „nemilitare”, angajați ai altor structuri diferite de MAI :

 • adeverinţa medicală (forma 086U);
 • copia legalizată a certificatului de naştere; (după caz) 
 • copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele; (după caz)
 • certificatul privind urmarea studiilor compensatorii (30 credite), pentru candidaţii absolvenţi la alte specialităţi (după caz).

 Potrivit reglementărilor în vigoare pentru anul 2021, concursul de admitere la studii superioare de master se va organiza la domeniul de formare profesionala Drept la următoarele programe de studii:

 • Drept penal;
 • Activitate de urmărire penală;
 • Drept economic;
 • Drept polițienesc;
 • Activitatea specială de investigații.

TERMENE DE DEMARARE A SESIUNII DE ADMITERE 2021:

 • TERMENUL  DE DEPUNERE  A CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE – până la data de 06 august 2021.
 • TERMENUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE ADMITERE – 09 august 2021.

Telefon pentru relații: 079402842

Comisia de admitere