În atenția candidaților la studii!
Comisia de admitere a Academiei „Ștefan cel Mare” afișează rezultatele finale a candidaților înmatriculați la formele de învățământ ale instituției, conform ofertelor educaționale.
Totodată, vă informăm că locurile restante la forma de învățământ cu frecvență la zi (buget) sunt rezervate pentru deponenții de acte care nu au finalizat Comisia medicală a MAI.

Lista finală a concursului de admitere la ciclul I, domeniul „Drept”, secţia zi, locuri bugetare
Lista finală a concursului de admitere la ciclul I, domeniul „Administraţie publică”, secţia zi, locuri bugetare
Lista finală a concursului de admitere la ciclul I, domeniul „Drept”, secţia frecvenţă redusă, locuri bugetare
Lista finală a concursului de admitere la ciclul I, domeniul „Drept”, secţia zi, taxă
Lista finală a concursului de admitere la ciclul I, domeniul „Drept”, secţia frecvenţă redusă, taxă

Termenele de organizare și desfășurare  a sesiunii de bază a concursului de admitere la studii superioare de licență (ciclul I) în Academia ”Ștefan cel Mare” (anul de studii 2022-2023)

Turul II, calendar admitere sesiunea suplimentară

Lista finală a concursului de admitere (sesiune suplimentară) la ciclul I, programul de studii „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă, taxă

Lista finală a concursului de admitere (sesiune suplimentară)la ciclul I, programul de studii „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, taxă

Lista finală a concursului de admitere (sesiune suplimentară) la ciclul I, programul de studii „Administraţie publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat

HOTĂRÂRE Nr. HG486/2022 din 13.07.2022 cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.486/2022

Regulamentul admiterii la ciclul I – studii superioare de licență în Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul universitar 2022-2023

       Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii la forma de învăţământ cu frecvenţă, sau cu frecvenţă redusă, locuri contra plată (taxă), candidatul va completa şi va depune online la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele formulare şi acte scanate:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Fişa personală de evidenţă a candidatului la studii;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declaraţia;
 • Actul de studii, cu anexa respectivă;
 • Caracteristica (referința) de la ultimul loc de studii;
 • Certificat despre componenţa familiei (primărie);
 • Adeverinţa de naştere;
 • Buletinul de identitate;
 • Adeverinţa de recrutare sau livretul militar;
 • Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane (în anul admiterii) sau internaţionale (în ultimii trei ani) la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în anul admiterii
 • Cazier judiciar;
 • Forma medicală 086/e.

La depunerea actelor în original, candidaţii la concurs vor prezenta suplimentar:

 • buletinul de identitate (paşaportul), în original;
 • 4 fotografii 3 x 4 cm şi 1 fotografie 9 x12 cm.

La depunerea actelor în original, candidații vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere.

NOTĂ: candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.

Mai multe informaţii:
tel.n: 022736737, 022725233
e-mail: admitere.academia@mai.gov.md