ANUNȚ
În atenția candidaților admiși la studii în cadrul
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
anul de studii 2022-2023

  1. Candidații admiși la studii, ciclul I (licență), în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, domeniul de formare profesională 0421 Drept, programul de studii 0421.1 Drept, domeniul de formare profesională 0400 Științe administrative, programul de studii 0400.1 Administrație publică, forma de învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat,

se vor prezenta în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la data de 31.08.2022, ora 1300, la sediul principal al instituției situat pe str. Gh. Asachi, 21, mun. Chișinău.

  • Candidații admiși la studii, ciclul I (licență), în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, domeniul de formare profesională 0421 Drept, programul de studii 0421.1 Drept, forma de învățământ cu frecvență, prin contract cu achitarea taxei de studii,

         se vor prezenta în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la data de 01.09.2022, ora 800, la sediul principal al instituției situat pe str. Gh. Asachi, 21, mun. Chișinău.

  • Candidații admiși la studii, ciclul I (licență), în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, domeniul de formare profesională 0421 Drept, programul de studii 0421.1 Drept, forma de învățământ cu frecvență redusă, atât cei cu finanțare de la bugetul de stat cât și cei prin contract cu achitarea taxei de studii,

         se vor prezenta în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la data de 12.09.2022, ora 900, la sediul instituției situat pe str. Sf. Vineri, 7, mun. Chișinău.

  • Candidații admiși la studii, ciclul II (master), în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, domeniul de formare profesională 0421 Drept, programul de studii 0421.1 Drept, forma de învățământ cu frecvență, atât cei cu finanțare de la bugetul de stat cât și cei prin contract cu achitarea taxei de studii,

         se vor prezenta în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la data de 27.09.2022, ora 1600, la sediul principal al instituției situat pe str. Gh. Asachi, 21, mun. Chișinău.

Comisia de admitere

Ciclul I, Licenţă

Ciclul II, Masterat

Ciclul III, Doctorat