Ciclul I, Licenţă

Ciclul II, Masterat

Ciclul III, Doctorat

TAXELE DE STUDII

în Academia ,,Ştefan cel Mare”  a Ministerului Afacerilor Interne 
pentru anul de studii 2021-2022 
Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă

Ciclul I licenţă

Domeniul de formare profesională 0421 Drept  
Specialitatea/programul de studii 0421.1 Drept 
Forma de învăţământ cu frecvenţă – 9000 lei 
Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – 5500 lei

Ciclul II master

Domeniul de formare profesională 0421 Drept 
Specialitatea/programul de studii 0421.1 Drept 
cu frecvență, 90 ECTS – 11000 lei 
cu frecvență, 120 ECTS – 15000 lei

Comisia de admitere