Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri…

Şi ne rotim ca nişte fluturi
În jurul geniului tău,
Orbiţi de soarele, ce-l scuturi
De-atăta timp, mereu, mereu.
(Vasile Romanciuc)
Ziua Culturii Naţionale reprezintă un prilej de reflecţie asupra valorilor culturale autentice, precum şi o zi in care celebrăm ”Luceafărul” poeziei româneşti – prozatorul, dramaturgul, ziaristul, nuvelistul şi gânditorul Mihai Eminescu, ce ne-a lăsat un testament spiritual foarte clar definit, ridicându-și valoarea „deasupra cercului strâmt”.
La 16 ianuarie 2018, în incinta Catedrei Limbi Moderne şi Comunicare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc un eveniment cultural-educativ cu prezentări despre marele poet, recital de poezii eminesciene, expoziţie de carte, vernisaj tematic, cu participarea profesorilor şi studenţilor anului I, Facultatea Drept.
Această întrunire are o semnificaţie simbolică prin care omagiem nu doar un poet naţional, ci şi un poet universal, ce a reconstituit imaginea societăţii de altă dată, istoria şi tezaurul folcloric, creaţia sa fiind tradusă în 150 de limbi din peste 250 de țări.
Studenţii au realizat că, fiind recunoscători și conștienți, rămânem contemporani cu creația Marelui Poet. Trebuie mai întâi să-l recitim, să ne educăm sentimental şi să ne încredem în cuvântul ce exprimă adevărul. Luceafărul Poeziei Române va rămâne pe veci o comoară a neamului românesc.