Carta universitară

Hotărîre Guvernului Republicii Moldova Nr. 429 din 24-06-2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Codul educaţiei al Republicii Moldova

Codul de etică și deontologie profesională

 1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136130&lang=ro#

 1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138940&lang=ro#

 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova*

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro

 1. Codul administrativ nr. 116/2018

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138842&lang=ro#

 1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138809&lang=ro#

 1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138259&lang=ro#

 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003,

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138883&lang=ro#

 1. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137309&lang=ro#

 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136060&lang=ro#

 1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136064&lang=ro#

 1. Codul de procedur penală al Republicii Moldova nr.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125111&lang=ro

 1. Legea nr. 136/2017 cu pricire la Guvern

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133423&lang=ro#

 1. Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137077&lang=ro#

 1. Legea nr. 1544/1993 cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122917&lang=ro#