Act de caritate

La data de 30 decembrie, efectivul de subofițeri delegați la cursurile de formare inițială din cadrul Departamentului formare continuă și managerială au vizitat Centrul de Plasament pentru copii din s. Cupcui r-nul Leova.
Scopul vizitei a fost actul de binefacere cu acordarea unor bunuri de strictă necesitate (produse alimentare, fructe, dulciuri și rechizite) destinate celor 33 copii din cadrul centrului.
Polițiștii debutanți în profesie au reușit să aducă pe chipul micuților zâmbete și bucurii în prag de sărbători, fiind răsplătiți cu cântece, poezii și desigur cu multe emoții pozitive.
Sărbătorile de iarnă sunt așteptate de toți, dar în special de copiii cărora soarta le-a surâs mai puțin.