Acordul de parteneriat

În perioada 27-29 noiembrie 2013 Academia a fost gazda a reprezentanţilor Academiei de Securitate a Ministerului Federal al Austriei în frunte cu directorul dl dr. Norbert Leitner, şef centrului cooperare internaţională dl Peter Lamplot şi dl Rudolf Kirisits, ataşat, ofiţer de legătură pentru Republuca Moldova în Ambasada Austriei. Oaspeţii s-au familiarizat cu structura Academiei, procesul de instruire, activitatea ştiinţifică, au vizitat sălile de instruire, laboratoarele, tirul etc. Totodată la data de 28 noiembrie 2013 a fost semnat acordul de parteneriat între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Academia de Securitate a Ministerului Federal al Austriei din or. Viena. Obiectivele acordului sunt îndreptate la schimbul continuu de experienţă în combaterea formelor noi de manifestare a fenomenului infracţional, mobilitatea academică şi mobilitatea profesorilor. Colaborarea strînsă cu Academia de securitate din or. Viena (SIAK) va permite efectuarea instruirilor la distanţă, stabilirea formelor noi de cooperare poliţienească, schimbul de tehnologii şi informaţii în domeniul cercetării. Acest parteneriat va permite efectuarea unui salt important şi benefic pentru poliţia din Republica Moldova în contextul integrării europene, asigurarea drepturilor omului şi sporirea calităţii serviciilor poliţieneşti acordate societăţii.