Acces la informație – un drept fundamental al omului

Ziua internațională a Dreptului de a Ști este consemnată la data de 28 septembrie a fiecărui an, la nivel mondial. Este o sărbătoare relativ recentă, fiind înființată la 28 septembrie 2002, în cadrul unei întâlniri a susținătorilor accesului la informații, desfășurată la Sofia în Bulgaria. Anul curent celebrăm cea de-a 20 aniversare a acestei inițiative.

Cu acest prilej, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” au făcut un pas important spre consolidarea promovării acestui deziderat încheind, în acest sens, un Acord de colaborare.

Totodată, studenților instituției prezenți la eveniment i-au fost perfectate, gratuit, abonamentele electronice care permit accesul la fondul de carte românească, precum și la întreaga colecție de documente cu caracter enciclopedic și universal ale bibliotecii.

Prorectorul pentru formare și personal al Academiei „Ștefan cel Mare” Iulian Caț, delegat în numele conducerii instituției, a mulțumit gazdei pentru acest gest generos, oferind, la rândul său, un lot de literatură de specialitate, constituit din lucrările mai recente ale cercetătorilor Academiei, dar și cartea aniversară a instituției.

Dreptul accesului la informația de interes public este un drept fundamental al omului, consfințit în Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 10 septembrie 1948 și, respectiv, consolidat în articolul 34 din Constituția Republicii Moldova.