Academia „Ştefan cel Mare” prezentă la evenimentul „Viitor european – bunăstare locală”

La data de 28 ianuarie 2024, Academia „Ştefan cel Mare”, alături de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne a participat la evenimentul festiv dedicat Zilei profesionale a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală cu genericul „Viitor european – Bunăstare europeană”.

Evenimentul a reunit conducerea ţării, primari, viceprimari, secretari de consilii, preşedinţi de raioane şi reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Această festivitate  a oferit o  oportunitate în plus de a interacţiona în mod direct, cu reprezentanţii APL din toată ţara, în vederea promovării ofertei educaţionale şi a imaginei Academiei „Ştefan cel Mare”. Totodată evenimentul a servit drept prilej de a distribui materialele informative din cadrul Campaniei anuale de informare „Alege Sigur!”.,  prin distribuirea materialelor informative.

Solemnitatea organizată a avut drept scop aprecierea importanţei şi  rolului deosebit al administraţiei publice locale în dezvoltarea comunităţilor locale şi în asigurarea parcursului European al Republicii Moldova.