Academia „Ştefan cel Mare” a acceptat provocarea „Eu am curajul să merg la psiholog”

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi în special catedra „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a acceptat provocarea parvenită de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „Eu am curajul să merg la psiholog”. Această campanie socială a fost lansată în formatul unui challenge de Comunitatea de psihologi RESPIRO. Astfel, de rând cu diferite entităţi din alte domenii acestei provocări s-au alăturat subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, printre care şi Academia „Ştefan cel Mare”.

Challenge-ul are drept scop de a promova cultura sănătăţii mintale. Totodată acţiunea atrage atenţia asupra păstrării echilibrului emoţional prin consultarea psihologului, deoarece activitatea funcţionarilor publici cu statut special este expusă riscurilor, arderii profesionale şi stresului ocupaţional.

Pregătirea psihologică prin lecţii-traininguri, atât informative, cât şi de dezvoltare psiho-profesională a viitorilor apărători ai ordinei de drept, este o sarcină primordială a instituţiei per ansamblu, şi a Catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” în special. Instruirea psihologică pe diverse aspecte de serviciu şi de personalitate oferită studenţilor şi audienţilor instituţiei favorizează amplificarea capacităţilor de autoreglare şi rezistenţă psihologică în condiţii de risc şi crize profesionale.

Pe parcursul lunilor mai – iunie Academia „Ştefan cel Mare”, prin implicarea Catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională”, în coordonare cu prorectorul pentru personal şi educaţie şi colaborare cu managerul de proiect, a realizat un spot video care reflectă situaţiile relevante specificului de activitate a instituţiei.

Aducem mulţumiri tuturor subdiviziunilor instituţiei şi persoanelor implicate la realizarea spotului, dar în special dnei Diana Gonţa, specialist relaţii publice „Lead Agency” SRL pentru colaborarea fructuoasă şi promovarea imaginei Academiei „Ştefan cel Mare”.