Absolvirea cursului de formare managerială. Nivelul I – management de bază

În perioada 13.06.2022-08.07.2022 Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a organizat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază, în scopul formării competențelor manageriale necesare exercitării conducerii subdiviziunilor în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

În decursul a 160 de ore academice de instruire, au fost abordate subiectele privind planificarea, organizarea, coordonarea și controlul managerial; comunicarea managerială; managementul stresului; managementul emoțiilor; managementul conflictelor; leadershipul; crearea, dezvoltarea și conducerea echipei; disciplina și integritatea profesională; securitatea informațională.

Cursul a fost prestat de către cadrele didactice ale instituției și formatorii cu experiență vastă în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Concomitent, pe parcursul sesiunilor de întrevedere, planificate conform programului de studii, experienţa şi bunele practici acumulate în activitatea profesională, munca în echipă şi oportunităţile de a crea şi dezvolta o echipă eficientă, au fost împărtăşite şi de către directorul Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Andrei Iavorschi.

Competenţele şi abilităţile profesionale formate în cadrul cursului managerial de către cei 44 de angajaţi au fost confirmate prin certificatul de absolvire. Totodată, două absolvente ale cursului au fost apreciate cu diplome de merit din partea conducerii MAI, pentru performanţele obţinute.

Menționăm faptul, că de la începutul anului 2022 au fost organizate și desfășurate 4 cursuri de formare managerială, în cadrul cărora au fost instruiți 155 de funcționari publici cu statut special.