Absolvirea cursului de formare managerială

Calitatea de manager include un şir de aptitudini şi capacităţi, printre care: administrare, ghidare, controlul, dirijare, coordonare, direcţionare, integrare, etc.

Acestea, cât și alte abilități au fost obținute pe parcursul a patru săptămâni de către 41 de funcționari publici cu statut special, în cadrul cursului de formare managerială de nivel I – management de bază.

Formarea și dezvoltarea abilităților de leadership a personalului Ministerului Afacerilor Interne au fost realizate de formatori cu experiență vastă în domeniu.

Cursanţii au fost instruiți prin intermediul tehnologiilor inovative în domeniul securității informaționale, fiindu-le prezentat un set de practici în domeniul igienei cibernetice, prin intermediul noii entităţi înfiinţate la Universitatea Tehnică a Moldovei, în decembrie 2022 – Academia de Securitate Cibernetică.  

În cadrul sesiunilor de întrevedere planificate, conform programului de studii, reprezentanții Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a SPIA al MAI, Alexandru Găină și Olaru Iurie, au realizat un brainstorming, în vederea aplicării corecte a cerințelor de securitate și modului de implimentare eficientă a măsurilor de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat.

Totodată, membra Asociaţiei Femeia din Poliţie, Mariana Carabanov, a discutat cu audienții cursului, despre egalitatea de gen și rolul managerului în prevenirea sau gestionarea corectă și eficientă a unor cazuri de hărțuire sexuală sau hărțuire pe criteriu de sex/gen la locul de muncă.

Comisia de evaluare a MAI, a determinat nivelul de cunoștințe și formare a competențelor manageriale ale cursanţilor prin prisma studiilor de caz bazate pe problematicile identificate în cadrul subdiviziunilor conduse, cu prezentarea soluțiilor, recomandărilor aplicabile pentru eficentizarea activității profesionale.

Promovarea cu succes a cursului de către funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI, delegați la instruire, a fost confirmată prin eliberarea a 41 de certificate de absolvire.