Absolvirea cursului de formare inițială a subofițerilor debutanți, promoția a XVIII-a

La data de 19 ianuarie 2023, în cadrul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a desfăşurat Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți.

Cu deosebite emoţii, determinaţi şi hotărâţi, tinerii absolvenţi ai promoţiei a XVIII-a au completat rândurile funcţionarilor publici cu statut special ale Ministerului Afacerilor Interne, fiind pregătiţi să facă faţă provocărilor ce se vor ivi în ulterioara activitate profesională.

În cadrul evenimentului festiv prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu dar şi şeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției Alexandru Ganaciuc, au adresat mesaje de felicitare şi i-au încurajat pe proaspeţii apărători ai ordinii de drept enunţând că doar prin muncă şi dăruinţă vor atinge scopurile propuse.

Pe parcursul instruirii, cei 65 de cursanţi au avut oportunitatea să-şi dezvolte o bază de cunoştinţe juridice necesare pentru realizarea obiectivelor de performanţă, precum şi pentru formarea deprinderilor, abilităților şi competențelor necesare ce vor contribui la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, inclusiv, prin activitățile de menținere și asigurare a ordinii și securității publice.