Absolvirea cu succes a cursului de formare managerială

În perioada 25 mai – 05 iunie curent, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizat şi desfăşurat programul de instruire la distanţă a cursului de formare managerială de nivel superior pentru 32 de angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI.
În contextul situaţiei epidemiologice din ţară, cursul s-a desfăşurat în regim on-line utilizându-se platforma educațională a Academiei „Ştefan cel Mare” elearning.academy.police.md şi aplicaţia conference-true, care a fost asigurată de către Serviciul Tehnologii Informaţionale a MAI prin operaţiunile tehnice de conexiune la distanţă.
Obiectivul de bază al acestui curs de instruire s-a materializat în dezvoltarea abilităţilor de lider și dezvoltarea personalităţii conducătorului prin consolidarea abilităților de comunicare, planificare şi organizare managerială.
Evaluarea finală s-a soldat cu prezentarea și susținerea unei lucrări practice cu tematica „Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor MAI în realizarea atribuţiilor de serviciu: probleme identificate şi soluţii propuse”.
Totodată, la 05 iunie curent, a avut loc proba de evaluare a 18 angajaţi din cadrul MAI, admişi pentru confirmarea programelor de formare managerială.
Absolvenţii și-au exprimat aprecierea asupra organizării şi desfăşurării procesului de instruire, fiind convinşi de faptul că cunoştinţele asimilate vor spori nivelul profesional în exercitarea atribuţiilor ca viitori manageri.