A V I Z

La data de 18.01.2018, orele 1400, în sala de conferințe a Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc ședința Seminarului Științific de profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema ,,Răspunderea penală pentru poluarea apei”, elaborată de către Boșcaneanu Marcel. Conducător ştiinţific: Ursu Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar.