A V I Z

La data de 21.06.2017, orele 16-00, în Sala de conferinţă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema: „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia. Conducător ştiinţific: Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar.