A V I Z

La data de 02.03.2017, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „METODICA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE”, elaborată de LUCHIN Lilian.
Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific ODAGIU Iurie, conferenţiar universitar, doctor în drept.