A V I Z

La data de 23.02.2017, orele 16.00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc ședința Seminarului științific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Caracteristica juridico-penală și criminologică a violenței în familie”, elaborată de către doctorandul Ionașcu Vitalie. Conducător științific: Carp Simion, doctor în drept, conferențiar universitar.