A V I Z

La data de 22.02.2017, orele 16.00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 75.554.02 – 03, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Infracţiunile contra familiei şi minorilor şi prevenirea lor”, elaborată de doctorandul Carp Terentie. Conducător ştiinţific: Cojocaru Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar.