A V I Z

La data de 16.11.2016, orele 14:30, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi, 21), va avea loc conferinţa ştiinţifico-studenţească cu genericul „Valorile umane în contextul provocărilor secolului XXI” consacrată „Zilei Filosofiei”, organizată de catedra „Ştiinţe manageriale şi socio-umane” a Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Academos”.
Scopul acestei întruniri este de a analiza diverse abordări privind depăşirea crizei valorilor ce este prezentă în societatea contemporană, şi de a crea o educaţie filosofică tinerii generaţii care vor deveni promotorii noilor valori în societatea post-modernă.