A V I Z

La data de 10.11.2016, orele 13.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ ŞI PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR”, elaborată de CARP Terentie.
Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific COJOCARU Radion, conferenţiar universitar, doctor în drept.