A V I Z

La data de 24.07.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 75.554.04 – 01, în cadrul căreia va fi susţinută teza de doctor în drept cu tema „Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare”, elaborată de către Rusnac Constantin. Conducător ştiinţific: Odagiu Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.