A V I Z

La data de 22.01.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Prezentarea spre recunoaştere: teorie, practică experienţe”, elaborată de către doctorandul Iurie Bulai. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Gheorghe Golubenco, doctor în drept, conferenţiar universitar, profesor universitar interimar.