A V I Z

La data de 15.01.2015, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare”, elaborată de către doctorandul Constantin Rusnac. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Iurie ODAGIU, doctor în drept, conferenţiar universitar.