A V I Z

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
 
Pretendent: Dragomir Mariana-Cristina
Conducător ştiinţific: Carp Simion, dr. în drept, conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 75.554.02-01
Tema tezei: Criminalitatea feminină
Specialitatea: 554.02 – Criminologie
Data: 16 ianuarie 2015
Ora: 14.00
Local: Academia „Ştefan cel Mare”, sala de conferinţe, str. Gh. Asachi, 21
 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):
Unele probleme privind corijarea şi reeducarea femeilor condamnate la pedeapsa cu închisoare. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XII-a, nr. 2. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, pag. 94-101, 0,7 c.a.
2. Măsuri specifice de prevenire a criminalităţii în rândul femeilor. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. Seria ştiinţe socio-umane, ediţia a XIII-a, nr. 1. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2012, pag. 61-66, 0,6 c.a.
3. Caracteristicile social-criminologice ale personalităţii femeii infractor. În: Jurnal de Studii Juridice şi Administrative. Vol. 4. Constanţa, 2013, p. 34-36, 0,3 c.a. (ISSN 2069-2137).
4. Reglementări internaţionale şi interne privind statutul femeii în societate. În: Jurnal de Studii Juridice şi Administrative. Vol. 5. Constanţa, 2014, p. 31-37, 0,8 c.a. (ISSN 2069-2137).
5. Măsuri cu caracter special-criminologic de prevenire a criminalităţii în rândul femeilor. În: Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, nr. 4(8) 2014, p. 40-44, 0,6 c.a.
 
Rezumatul tezei
1. Problematica abordată constă în elucidarea complexului cauzal al criminalităţii feminine la etapa actuală, urmată de înaintarea unor concluzii şi propuneri care permit de a realiza o abordare complexă a procesului de eficientizare a activităţii organelor abilitate în domeniul prevenirii criminalităţii în rândul femeilor.
2. Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea reprezintă o cercetare monografică complexă dedicată analizei aspectelor teoretice şi practice ale criminalităţii feminine prin prisma analizei studiilor şi reglementărilor juridice consacrate problemelor cercetării criminalităţii feminine şi situaţiei femeii în societate; determinarea particularităţilor criminalităţii feminine moderne; analiza nivelului, structurii şi dinamicii criminalităţii feminine; generalizarea şi analiza datelor privind specificul infracţiunilor săvârşite de către femei; realizarea unei analize a complexului cauzal al criminalităţii feminine actuale; analiza particularităţilor personalităţii femeilor infractoare; identificarea măsurilor de prevenire a infracţiunilor săvârşite de către femei etc.
3. Principalele rezultate obţinute: fundamentarea concluziei în conformitate cu care tendinţele nefavorabile ale criminalităţii în rândul femeilor sunt condiţionate de un complex de influenţări social-economice, social-culturale, moral-psihologice, organizatorico-juridice şi administrative; justificarea necesităţii implementării unei noi metodologii şi a unui nou sistem de măsuri de prevenire a infracţiunilor săvârşite de femei; relevarea acţiunilor de bază privind perfecţionarea sistemului de prevenire al criminalităţii feminine; motivarea concluziei în conformitate cu care activitatea de prevenire a infracţiunilor în rândul femeilor trebuie să cuprindă, în mod prioritar, astfel de domenii precum familia, condiţiile de trai şi relaţiile de muncă etc.