A V I Z

A V I Z

         La data de 19.03.2012, orele 14.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor”, elaborată de către GHEORGHIEŞ Alexandru, judecător.

        Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific STAMATIN Ştefan, conferenţiar universitar, doctor în drept.