A V I Z

La data de 14.12.2020, ora 14.00, în incinta laboratorului Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil – 554.04 (desfăşurată în regim on-line), în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii”, elaborată de către Botnari Ilie. Conducător ştiinţific: Marian Gherman, doctor în drept, conferenţiar universitar.