A V I Z

Aviz privind susţinerea tezei de doctorat
Se anunţă susţinerea tezei de doctor
 
Candidat LEVANDOVSKI Nicolai
Conducător ştiinţific LARII Iurie
Consiliul ştiinţific specializat D 554.04-37 din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
Tema tezei Криминалистическое расследование преступлений в сфере кредитования
Specialitatea 554.04 – criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative.
Data 04.XII.2020
Ora 14.00
Local mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21, sala de conferinţe
 
Teza de doctorat poate fi consultată la
– Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
– Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei
– Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
-http://www.cnaa.md/thesis/56498/