A V I Z

La data de 13.11.2020, ora 14.00, în incinta laboratorului Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (desfăşurată în regim on-line), în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Criminalitatea latentă: analiza criminologică şi măsuri de prevenire”, elaborată de către Varvarici Gheorghii. Conducător ştiinţific: Ursu Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar.