A V I Z

La data de 17.01.2019, ora 16:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale”, elaborată de către doctorandul Cicala Alexandru. Conducător ştiinţific Gherman Marian, doctor în drept, conferenţiar universitar.