A V I Z

La data de 27.12.2018, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 554.01 – 31, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor”, elaborată de Secrieru Sergiu. Conducător ştiinţific: Cojocaru Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar.
Teza de doctorat şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).