A V I Z

La data de 18.12.2018, ora 16:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Криминалистическое расследование преступлений в сфере кредитования”, elaborată de către doctorandul Levandovski N, conducător ştiinţific Iurie LARII, doctor în drept, conferenţiar universitar.