A V I Z

La data de 21.09.2018, orele 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.01 – 28, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru poluarea apei”, elaborată de către Boșcaneanu Marcel, conducător ştiinţific Ursu Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar.