A V I Z

La data de 14.09.2018, orele 16:00, în Sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.02 – 05, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor în domeniul transportului rutier”, elaborată de către doctorandul Cananău Anatolie.
Conducător științific: Larii Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar.