A V I Z

La data de 29.06.2018, orele 16.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.04 – 02, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Metodica investigării accidentelor rutiere”, elaborată de către doctorandul Luchin Lilian.
Conducător ştiinţific: Odagiu Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar.