A fost finalizat cursul de formare managerială, Nivelul II – management superior

Cursul de formare managerială, Nivelul II – management superior, s-a desfăşurat în perioada 30 mai-10 iunie 2022, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare”. La eveniment au participat funcționari publici cu statut special din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Cursul s-a axat pe dezvoltarea competențelor manageriale de înaltă performanţă în luarea deciziilor, precum și pe dezvoltarea atitudinilor manageriale care vor aduce o valoare semnificativă instituției care o reprezintă.

Totodată, au fost organizate sesiuni de întrevedere cu şeful Inspectoratului General de Poliţie, Viorel Cernăuţeanu, şi cu directorul Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Andrei Iavorschi. La întruniri s-a discutat despre metodele de aplicare eficientă a abilităților de organizare instituțională, comunicare, negociere, lucru în echipă, etc.

Evaluarea nivelului de cunoştinţe acumulate de către participanţii la curs s-a efectuat prin prezentarea și susținerea lucrărilor practice. Este de menţionat că în componenţa Comisiei de evaluare a fost inclus Secretarul de stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin.

Solemnitatea evenimentului de decernare a certificatelor a fost accentuată de prezenţa Ministrului Afacerilor Interne, Ana Revenco, care a înmânat celor 35 de angajaţi certificatele de absolvire a cursului. În continuare oficialul i-a îndemnat pe protagonişti să muncească eficient în echipă, pentru a desfășura activităţile profesionale cu succes. Totodată, trei absolvenţi ai cursului au fost apreciaţi cu diplomă de excelenţă pentru performanţele obţinute.

Dezvoltarea competenţelor manageriale în orice instituție constituie un obiectiv esențial pentru îndeplinirea cu randament înalt a funcţiilor de organizare, coordonare, control şi conducere propriu-zisă prin luarea unor decizii corecte şi oportune.