A 25-a promoţie la Academia „Ştefan cel Mare”

Astăzi, la 12 iulie 2019 Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a lansat o nouă promoţie. 156 absolvenţi, dintre care 82 – ai Facultăţii Drept şi 74 – ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică, frecvenţă zi, studii cu finanţare bugetară, au obţinut studii superioare cu eliberarea diplomelor de licenţă. Totodată, în cadrul evenimentului a fost consemnată şi promovarea celor 27 absolvenţi ai Facultăţii Drept care şi-au făcut studiile cu frecvenţă, contra plată.
La eveniment au fost prezenţi:
-Viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, dl Andrei Năstase;
-Conducătorii subdiviziunilor Ministerului de Interne şi ai Inspectoratului General al Poliţiei;
-Reprezentanţii delegaţiei din Qatar;
-Corpul administrativ şi personalul profesoral-didactic al instituţiei;
Veterani, pensionari ai Ministerului de Interne, părinţi cât şi alţi oaspeţi.
În mesajul său, ministrul afacerilor interne, Andrei Năstase a felicitat absolvenţii, părinţii acestora şi profesorii, afirmând calitatea studiilor şi încrederea sa în tânăra generaţie.
Totodată absolventul Academiei „Ştefan cel Mare”, inspectorul Igor Soroceanu, în adresarea sa, a adus mulţumiri conducerii şi colectivului Academiei „…pentru înţelegerea, susţinerea şi încrederea acordată, pentru bursele de merit, crearea condiţiilor decente de instruire, educaţie şi multe alte beneficii. Datorită Dumneavoastă suntem convinşi că integritatea, demnitatea şi patriotismul constituie valori care asigură puterea şi continuitatea acestei naţiuni.”
La rândul său lectorul universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei, dl Roman Starașciuc a menţionat: „În procesul de pregătire ați putut aprecia în mod obiectiv faptul că instruirea în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” se regăsește la cote înalte de calitate, iar valorile promovate de către Alma Mater, printre care – patriotismul și devotamentul față de Republica Moldova, fidelitatea față de datoriile constituționale, responsabilitatea și atitudinea civică activă – stau la baza procesului de pregătire a viitorilor angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.”
Conform Hotărîrii Comisiei de Licenţă, studii cu frecvenţă zi, absolvenţii seriei 2015-2019 şi respectiv 2016-2019, au obţinut studii superioare cu eliberarea diplomelor de licenţă. În timpul examenelor de stat absolvenţii au dat dovadă de cunoştinţe temeinice obţinute în procesul de studiu, confirmare fiind nota medie generală a promoţiei – 7,99.
La fel această Promoţie se remarcă prin faptul că se atestă 17 absolvenţi eminenţi care au obţinut nota medie generală peste 9 întreg.
Totodată în arsenalul profesional al viitorilor apărători ai societăţii deja sunt înregistrate mai multe fapte nobile, dintre care: participarea la descoperirea infracţiunilor în timpul studiilor şi desfăşurării practicii de stat, implicarea în toate măsurile MAI de menţinere a ordinii publice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-educative de rezonanţă socială, performanţe sportive pe plan naţional şi internaţional, fapte care confirmă că studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” constituie o forţă de valoare a MAI.
Solemnităţi de acest gen au devenit o tradiţie care demonstrează că Academia „Ştefan cel Mare”, ajungând la cea de-a 25-a promoţie, îşi îndeplineşte cu succes obiectivele sale nobile în domeniul pregătirii eficiente a cadrelor pentru structurile Ministerului de Interne.