67 de ani de la naşterea Domnului Tudor Roşca, primul Comandant al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”

Astăzi, 29 mai s-au împlinit 67 de ani de la naşterea unui om deosebit, a Domnului Tudor Roşca. Primul Comandant al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”, cel care a pus piatra de temelie a acestei instituţii superioare de învăţământ.
Din păcate despre Tudor Roşca suntem nevoiţi să vorbim la trecut. Destinul a făcut aşa ca Dl Tudor Roşca la 31 iulie 2009 să trecă în lumea celor drepţi. Tudor Roşca a muncit cu abnegaţie şi dăruire de sine, aducând o contribuţie substanţială la instruirea şi educarea cadrelor de jurişti pentru organele afacerilor interne ale Republicii Moldova.
Însuşi felul lui de a fi, personalitatea sa constituie un etalon demn de urmat pentru noi toţi şi, în mod special, pentru discipolii săi, formării cărora s-a consacrat şi în care a investit multe speranţe. A avut de fiecare dată de spus un cuvânt bine chibzuit, de opiniile lui s-a ţinut cont în contextul diferitelor transformări realizate în cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”.
Manifestând un puternic spirit de convingere şi mult curaj în promovarea unor idei novatoare a reuşit să se înscrie în lista celor mai valoroase personalităţi ale timpului. El este şi va fi veşnic viu în inimile noastre şi cu toţii îi aducem azi un omagiu.