530 de ani de la Victoria moldovenilor la Cătlăbuga – filă de istorie ce educă generaţii în spiritul devotamentului faţă de Patrie şi Popor

Cu ocazia marcării a 530 ani de la victoria armatei moldovene sub conducerea lui Ştefan cel Mare asupra trupelor armate ale Imperiului Otoman, înscrisă în istorie ca Victoria în Bătălia de la Cătlăbuga (lac şi rîu în Bolgrad) care a avut loc la 16 noiembrie 1485, în cadrul Academiei a fost desfăşurată masa rotunda studenţească cu genericul „Victoriile repurtate de Ştefan cel Mare pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Moldovei”.
În cadrul forului au fost prezentate izvoare scrise din acea vreme, descrierea cronicarului Grigore Ureche, aprecierea importanţei acestei victorii de către cronicarul polon Bielski, descrierea luptei şi eroismul moldovenilor în cronica lituaniană.
Studenţii au remarcat, că faptele eroice a poporului moldav sub conducerea lui Ştefan cel Mare din acea perioadă sunt fapte demne de urmat, care inspiră şi educă generaţiile în creştere în spiritul devotamentului faţă de Patria şi Poporul din care facem parte.