Aviz cu privire la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională cu genericul „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

17 oct. 2022

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor! În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu participare internaţională Protecţia drepturilor […]

Mai multe