200 de funcţionari cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate ale IGP şi DTC instruiţi în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice

Conform solicitărilor Inspectoratului General al Poliţiei şi Departamentului Trupelor de Carabinieri, referitoare la instruirea conducătorilor dispozitivelor de luptă în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în perioada 22.01-24.01.2019 au fost desfăşurate ore pentru 100 de angajaţi ai subdiviziunilor subordonate ale IGP şi în perioada 28.01-30.01.2019 – pentru 100 de angajaţi ai subdiviziunilor subordonate ale DTC.
În cadrul instruirilor a fost pus accent pe intervenţia profesională, constituită din ansamblul activităţilor desfăşurate de subdiviziunile de front ale Ministerului Afacerilor Interne pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiţii legale. Intervenţia eficientă necesită a fi asigurată de către profesionişti, care posedă cunoştinţe teoretice si deprinderi practice obligatorii, cu respectarea celor trei imperative – legalitate, protecţie si eficienţă. Formarea deprinderilor necesare pentru intervenţia profesională presupune adaptarea comportamentului şi experienţei la exigenţele de securitate, în respectul valorilor si normelor unei societăţi democratice.