100 de angajaţi MAI instruiţi

În perioada 15-18 octombrie 2019, la Departamentul dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost organizate şi desfăşurate cursuri de formare profesională continuă la care au participat 100 de angajați de poliţie din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.
Angajaţii MAI au fost instruiţi în cadrul cursurilor de perfecţionare/specializare:
– Dezvoltarea abilităţilor profesionale a ofiţerilor de sector;
– Activitatea de urmărire penală;
– Recalificarea în domeniul urmărire penală.
Scopul cursurilor constă în dezvoltarea aptitudinilor şi promovarea cunoştinţelor profesionale în domeniile de activitate, precum şi asigurarea schimbului de experienţă cu specialiştii din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale MAI în vederea prestării serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.
Procesul de instruire a fost asigurat de cadrele didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în colaborare cu specialiştii Laboratorului criminalistic mobil al Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP.
Totodată, audienţii au desfăşurat lecţii la atelierele Poligonului de instruire şi perfecţionare a Academiei în vederea formării deprinderilor necesare de intervenţie poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii prin aplicarea tehnicii criminalistice la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. La final de curs au fost evaluate cunoştinţele şi eliberate certificatele de absolvire a cursurilor vizate.
Efectivul a exprimat recunoştinţă corpului profesoral didactic pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de studii.