04.09.2012  Vizita de lucru


Vizita de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din SUA, statul Tennassee, or.Chattanooga


03.09.2012  Prima oră din anul de învăţământ


Prin Hotărârea Parlamentului nr. 288 din 28.12.2011 cu privire la declararea anului 2012 Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici


03.09.2012  Solemnitatea dedicată începerii noului an de învăţământ


La 3.09.2012 în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, la toate cele 3 blocuri de studii, s-a desfăşurat solemnitatea dedicată începerii noului an de învăţământ.


29.08.2012  Ceremonia dedicată post-mortem dlui Valentin Guţu


La 29 august în sala sportivă a instituţiei a avut loc o ceremonie dedicată post-mortem dlui Valentin Guţu. Solemnitatea a adunat efectivul Academiei „Ştefan cel Mare” şi oaspeţi invitaţi cu prilejul evenimentului dedicat Festivalului de arte marţiale în memoria lui Valentin Guţu, care ar fi împlinit recent 70 de ani.


28.08.2012  Solemnitatea dedicată depunerii Jurământului


La 28 august în sala festivă a avut loc solemnitatea dedicată depunerii Jurământului de credinţă Patriei şi Poporului de către studenţii anului I


27.08.2012  Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversare de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova


La 27 august cu prilejul celei de-a XXI-a aniversare de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, un grup de studenţi ai anului III de studii, secţia zi, facultatea securitate şi ordine publică, au participat la depunerea de flori


27.08.2012  Întâlnirea conducerii instituţiei cu copiii angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare”


Cu prilejul începerii noului an de studii, la 27 august curent a avut loc întâlnirea conducerii instituţiei cu copiii angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” care pentru prima dată pleacă la şcoală.