28.11.2012  Excursia la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei


Pe 26 şi 28.11.2012 studenţii anului II de studii ai facultăţii securitate şi ordine publică şi studenţii anului I de la facultatea drept împreună cu conducerea anilor de studii au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.


23.11.2012  Avizarea proiectelor de legi


Conform solicitării Ministerului Educaţiei nr. 03114-727G din 01.11.2012 corpul profesoral didactic al Academiei a examinat şi avizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova din 15.07.2004 şi Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşterii, elaborate de AŞM.


22.11.2012  Conferinţa internaţională din Bruxelles


Prin dispoziţia MAI nr. 18/1612 din 01.10.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a participat prin intermediul dlui Roman Staraşciuc, lector superior al Catedrei „Drept public”, locotenent-colonel de poliţie, în perioada 19.11 – 22.11.2012


21.11.2012  Excursie la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei


La 21.11.2012 un grup de studenţi ai anului I de studii, FSOP, sub îndrumarea şefului catedrei ,,Ştiinţe socio-umane” dl Oleg Casiadi, împreună cu şefii de curs au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei unde spre atenţia vizitatorilor a fost propusă expoziţia temporară de colecţie cu genericul „Monumente istorice în imagini”


20.11.2012  Semnarea acordului de parteneriat


La data 20 noiembrie 2012 în incinta Academiei a fost semnat acordul de parteneriat cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.


18.11.2012  Cursurile de instruire din Ungaria


Prin dispoziţia MAI nr. 18/1837 din 23.10.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a fost solicitată să delege patru lectori care vor participa în perioada 18.11 – 24.11.2012 la cursul de instruire în domeniul metodologiei de intervenţie în cazurile de violenţă în familie organizat de Ambasada SUA din RM


17.11.2012  În memoria lui Valentin Guţu


Sub patronajul Comitetului Naţional Olimpic la 17.11.2012 (orele 10:00) în sala de sport a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost desfăşurat Campionatul Internaţional la Judo în memoria lui Valentin Guţu, un cunoscut antrenor, fost vicepreşedinte al Comitetului Naţional Olimpic.