06.05.2011  Seminar Ştiinţific de Profil


în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema „Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal”, elaborată de către Xenofon Ulianovschi, dr., conf. univ., Preşedinte al Colegiului Penal al Curţii de Apel, Chişinău.


19.04.2011  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională la data de 19 aprilie 2011


în incinta complexului hotelier Codru, Academia ,,Ştefan cel Mare”, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu participarea Directoratului General al Drepturilor Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului Europei şi cu suportul Fundaţiei „Hanns Seidel”, Germania au organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul ,,Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subpiziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare”.


19.01.2015  Greva japoneză la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în susţinerea angajatului Iurie Prohniţchi


Locotenent-colonelul de poliţie Iurie Prohniţchii, angajat al Academiei „Ştefan cel Mare”, a început să fie persecutat prin aşa-zisele „cercetări de serviciu”, demarate de către Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI, la indicaţia ministrului Dorin Recean şi a viceministrului Serghei Diaconu, învinuindu-l de faptul că şi-a exprimat public simpatia faţă de un partid politic. Persecutările depăşesc orice limită legală şi chiar morală, urmărind în final eliberarea acestuia din funcţie şi din organele afacerilor interne.


22.01.2015  Informație


În adresa Academiei „Ştefan cel Mare” a parvenit Dispoziţia MAI nr. 30/14 din 19 ianuarie 2015 „Cu privire la asigurarea sporirii calităţii formării profesionale iniţiale şi continue a angajaţilor pentru subdiviziunile MAI ”. Examinând conţinutul acesteia, constatăm neconcordanţa dispoziţiei cu cadrul legal existent în Republica Moldova, iar executarea acesteia în termenul indicat, constituie un risc de încălcare a legislaţiei în vigoare din partea conducerii instituţiei.


23.01.2015  Vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”


Secvenţe video cu vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”.


30.01.2015  Tentative sistematice de denigrare...


În ultimele luni s-au observat încercări sistematice de denigrare al nivelului de profesionalism al corpului didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” din partea unor factori de decizie ai MAI, atât pe segmentul comunicării interne, cît şi prin mijloace mas-media, exprimate prin afirmaţii şi concluzii ce nu corespund realităţii ori bazate pe informaţii interpretate eronat.


09.03.2016  Se anunţă susţinerea tezei de doctor


Se anunţă susţinerea tezei de doctor