05.12.2012  Ceremonia de închidere a cursului de instruire moldo-polon


În perioada 05.12 – 06.12.2012 în hotelul Budapest, mun. Chişinău, s-a desfăşurat panelul de închidere a proiectului comun moldo-polon „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii”


04.12.2012  Cursul de formare a formatorilor „Cele mai bune practici de răspuns al poliţiei la violenţa în familie”


În scopul implementării Legii nr. 45-ΧVІ din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în perioada 3-5 decembrie 2012 în incinta Academiei s-a desfăşurat cursul de formare a formatorilor din rîndul colaboratorilor OAI în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie


04.12.2012  Desfăşurarea conferinţei ştiinţifice în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”


Pe data de 05.12.2012 în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a avut loc conferinţa ştiinţifică „Cauzele comportamentului deviant în rândurile tinerilor în condiţiile actuale din Republica Moldova”


29.11.2012  Seminarul de instruire din Polonia


Prin dispoziţia MAI nr. 18/1997 din 12.11.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a delegat un reprezentant pentru a participa în perioada 26.11 – 30.11.2012 la seminarul de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire” din cadrul proiectului comun moldo-polon „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii”


29.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene


La 29-30 noiembrie 2012, în Republica Moldova s-a aflat cu vizită oficială Preşedintele Comisiei Europene dl. Jose Manuel Barroso. Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a venit în Republica Moldova în semn de recunoştinţă pentru reformele impresionante în desfăşurare şi pentru a încuraja acţiunile ce urmează să fie întreprinse.


27.11.2012  Excursia la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei


Pe 26 şi 28.11.2012 studenţii anului II de studii ai facultăţii securitate şi ordine publică şi studenţii anului I de la facultatea drept împreună cu conducerea anilor de studii au vizitat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.


22.11.2012  Avizarea proiectelor de legi


Conform solicitării Ministerului Educaţiei nr. 03114-727G din 01.11.2012 corpul profesoral didactic al Academiei a examinat şi avizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova din 15.07.2004 şi Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşterii, elaborate de AŞM.