20.02.2020  Masa rotundă cu genericul „Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”


La data de 20 februarie 2020, în incinta Bibliotecii Generale „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc masa rotundă cu genericul „Alexandru BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”.


14.02.2020  Aviz


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept: Candidat: Pohilă Oleg Conducător științific: Larii Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-142 din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI Tema tezei: Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor


13.02.2020  Studenți voluntari în Campania „Încălzește o inimă”


Joi, la data de 13 februarie 2020, studenții Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI au primit diplome din partea Fundației de Binefacere Caritas Moldova în semn de recunoștință și mulțumire pentru participare activă în perioada 22-23 decembrie 2019 în Campania „Încălzește o inimă”.


10.02.2020  Potențialii manageri ai subdiviziunilor MAI


În perioada 10 februarie – 6 martie 2020 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” se desfășoară cursul de formare managerială, nivelul I – management de bază.


06.02.2020  Atelier de lucru în cadrul proiectului e-Drone în or. Erevan, Armenia


În perioada 6-7 februarie 2020 echipa Academiei „Ştefan cel Mare” din cadrul proiectului de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior cu denumirea „Educational for e-Drone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP (Instruirea privind dronele) au participat la atelierul de tehnologie edrone în or. Erevan, Armenia.


05.02.2020  Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Academia de Poliţie din Republica Armenia


În contextul colaborării internaţionale, unul din scopurile imperative ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM este stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, obiectivul realizat prin schimbul continuu de experienţă şi de perfecţionare a cadrelor, întru promovarea valorilor din domeniul juridic şi poliţienesc.


05.02.2020  Instruiri activ-participative pentru angajații MAI


În perioada 3-5 februarie curent, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost instruite două grupe de funcţionari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului de Interne. Instruirea s-a axat pe două domenii de specializare: pregătirea psihologică a psihologilor și prevenirea și combaterea corupției.