07.12.2020  Donații din partea Asociației Obștești „CONCORDIA Proiecte Sociale”


Astăzi, 7 decembrie 2020, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a primit o donație de 16 calculatoare din partea Asociației Obștești „CONCORDIA Proiecte Sociale”.


04.12.2020  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă)


La data de 04.12.2020 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică internatională cu genericul: „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă).


03.12.2020  Masa rotundă cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi


La data de 03 decembrie 2020 Catedra Drept public şi securitate a frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat, prin utilizarea Platformei Google Meet, masa rotundă studenţească cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, moderator fiind Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar.


02.12.2020  A V I Z


La data de 14.12.2020, ora 14.00, în incinta laboratorului Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil - 554.04 (desfăşurată în regim on-line)


26.11.2020  Academia „Ştefan cel Mare” - 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice


La data de 26.11.2020 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu participarea activă a studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos” au organizat şi desfăşurat prin intermediul Platformei ZOOM, masa rotundă cu genericul: „Academia „Ştefan cel Mare” – 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice”. Acest eveniment a avut loc în cadrul Zilei Mondiale a Filosofiei.


23.11.2020  A V I Z


Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat LEVANDOVSKI Nicolai Conducător ştiinţific LARII Iurie Consiliul ştiinţific specializat D 554.04-37 din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova Tema tezei Криминалистическое расследование преступлений в сфере кредитования


20.11.2020  Şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”


La data 20 noiembrie 2020, a avut loc on-line şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”, (Instruirea privind dronele) număr de referinţă 574090-EPP1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP.