10.02.2020  Potențialii manageri ai subdiviziunilor MAI


În perioada 10 februarie – 6 martie 2020 în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” se desfășoară cursul de formare managerială, nivelul I – management de bază.


06.02.2020  Atelier de lucru în cadrul proiectului e-Drone în or. Erevan, Armenia


În perioada 6-7 februarie 2020 echipa Academiei „Ştefan cel Mare” din cadrul proiectului de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior cu denumirea „Educational for e-Drone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP (Instruirea privind dronele) au participat la atelierul de tehnologie edrone în or. Erevan, Armenia.


05.02.2020  Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Academia de Poliţie din Republica Armenia


În contextul colaborării internaţionale, unul din scopurile imperative ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM este stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, obiectivul realizat prin schimbul continuu de experienţă şi de perfecţionare a cadrelor, întru promovarea valorilor din domeniul juridic şi poliţienesc.


05.02.2020  Instruiri activ-participative pentru angajații MAI


În perioada 3-5 februarie curent, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost instruite două grupe de funcţionari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului de Interne. Instruirea s-a axat pe două domenii de specializare: pregătirea psihologică a psihologilor și prevenirea și combaterea corupției.


24.01.2020  Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”


La data de 24 ianuarie 2020 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective” organizată de către angajaţii Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” din cadrul instituţiei.


23.01.2020  Participarea la ceremonia de absolvire a studenţilor în cadrul Colegiului de Poliţie din Statul Qatar


În perioada 22-24 ianuarie 2020, la invitaţia Prim-Ministrului şi Ministrului de Interne al Statului Qatar şi cu suportul Ambasadei Qatar la Chişinău, delegaţia MAI a efectuat o vizită în cadrul Colegiului de Poliţie. La data de 23 ianuarie delegaţia a participat la ceremonia de absolvire a celei de-a II-a promoţie (2015-2019) a Colegiului de Poliţie din regiunea Al-Rayan, Qatar.


22.01.2020  Instruiri teoretico-practice în domeniul securității traficului rutier


În perioada 14-22 ianuarie în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, subofițerii cursului de pregătire profesională inițială în număr de 110 cursanţi au fost instruiți în domeniul circulației rutiere având tematica: „Organizarea securităţii şi siguranţei în domeniul traficului rutier”.