29.05.2019  In memoriam TUDOR ROŞCA – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”


La data de 29 mai 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o masă rotundă cu genericul: In memoriam Tudor Roşca – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.


29.05.2019  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat


Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: SLISARENCO Ion. Conducător ştiinţific: CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 554.01-69. Tema tezei: Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier.


27.05.2019  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat


Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: CICALA Alexandru. Conducător ştiinţific: GHERMAN Marian, doctor în drept, conf. universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-70. Tema tezei: Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale.


21.05.2019  Donaţie de carte bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA


Un colectiv de autori din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dând curs solicitării DEREX COM, Bucureşti, România, la 21.05.2019 au oferit cu titlu de donaţie un lot de cărţi bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA.


17.05.2019  Ziua Internaţională a Muzeelor la Academia „Ştefan cel Mare”


În contextul Zilei Internaţionale a Muzeelor, Academia „Ştefan cel Mare”, la iniţiativa conducerii MAI, a organizat o serie de activităţi orientate spre apropierea şi consolidarea încrederii cetăţenilor în structurile poliţieneşti, precum şi în scopul promovării tradiţiilor şi valorilor noastre naţionale.


16.05.2019  Masa rotundă studenţească dedicată Zilei Europei cu genericul „Europa – unitate în diversitate”


La data de 16.05.2019, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă studenţească cu genericul ,,Europa – unitate în diversitate”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, a Facultăţii ,,Securitate Civilă şi Ordine Publică”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Academos”.


11.05.2019  Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI celebrează Ziua Europei


Tradiţional, la 11 mai 2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a participat la celebrarea Zilei Europei 2019. În „Orăşelul European”, amplasat pe teritoriul Grădinii Publice „Ştefan cel Mare”, studenţii au repartizat pliante celor prezenţi, cu referire la procesul de instruire în cadrul instituţiei şi de cooperare internaţională a Academiei cu instituţiile de învăţământ şi de drept din Uniunea Europeană.