26.11.2020  Academia „Ştefan cel Mare” - 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice


La data de 26.11.2020 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu participarea activă a studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos” au organizat şi desfăşurat prin intermediul Platformei ZOOM, masa rotundă cu genericul: „Academia „Ştefan cel Mare” – 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice”. Acest eveniment a avut loc în cadrul Zilei Mondiale a Filosofiei.


23.11.2020  A V I Z


Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat LEVANDOVSKI Nicolai Conducător ştiinţific LARII Iurie Consiliul ştiinţific specializat D 554.04-37 din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova Tema tezei Криминалистическое расследование преступлений в сфере кредитования


20.11.2020  Şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”


La data 20 noiembrie 2020, a avut loc on-line şedinţa de monitorizare a Proiectului „Educational for eDrone”, (Instruirea privind dronele) număr de referinţă 574090-EPP1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP.


17.11.2020  Ziua Internațională a Studentului


Stimați studenți, printre frumoasele sărbători ale toamnei se regăsește și una în care sunt sărbătoriți tinerii:17 noiembrie - Ziua Internaţională a Studentului – zi cu o semnificaţie majoră.


10.11.2020  Participarea la Atelierul ştiinţifico-practic în cadrul Proiectului Erasmus+ „Educational for eDrone”


La data 10 noiembrie 2020 la Atelierul ştiinţifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu”, adresată tuturor persoanelor interesate de aplicarea dronelor în diferite domenii


09.11.2020  Elaborarea lucrării științifice la Drept privat


Doctorul în drept Grigore Ardelean, conferențiar universitar la catedra Drept privat, a elaborat, de curând, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI o importantă lucrare științifică „Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor în reglementarea Codului civil modernizat”.


02.11.2020  A V I Z


La data de 13.11.2020, ora 14.00, în incinta laboratorului Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (desfăşurată în regim on-line)