04.09.2019  Demararea proiectului Twinning „Reforma formării profesionale iniţiale şi continuă în sistemul poliţienesc din Republica Moldova” în Academia „Ştefan cel Mare”


Conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, rectorul dl Dinu Ostavciuc şi prorectorul pentru studii şi management al calităţii, dl Iurie Odagiu, au avut o întrevedere de lucru cu managerul rezident al proiectului în Republica Moldova, dl Tomas Bikmanas.


04.09.2019  Lecţie de planificare a carierei profesionale


Astăzi o parte dintre studenţii anului I (ciclul 1 de studii) ai Facultăţilor Academiei „Ştefan cel Mare” au fost prezenţi la prima lecţie de planificare a carierei profesionale, care a fost ţinută de colonelul în rezervă, profesorul universitar, veteranul organelor afacerilor interne şi cavaler al „Ordinului Republicii”, doctorul habilitat Victor Guţuleac.


02.09.2019  Ziua Cunoştinţelor la Academia „Ştefan cel Mare”


La 2 septembrie 2019 la Academia „Ştefan cel Mare” a fost marcat începutul anului universitar.


30.08.2019  Vizita de studiu în cadrul Programului de schimb al CEPOL


În contextul colaborării poliţieneşti internaţionale, în cadrul implementării Programului de schimb al CEPOL, în perioada 26-30 august 2019 Academia „Ştefan cel Mare”, a fost vizitată de reprezentantul Centrului de Educaţie şi Instruire al Poliţiei Cehă, din or. Praga, dl. Jan Pecháček, expert şi coordonator internaţional, locotenent-colonel de poliţie.


29.08.2019  Vizita reprezentantului Ambasadei SUA


Astăzi, la 29 august Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda unei întruniri la care a participat conducerea instituţiei şi dl Timothy P. Buckley, directorul Secţiei Justiţie Penală şi Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite.


27.08.2019  Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova


Cu ocazia aniversării a 28 ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” aduce sincere felicitări tuturor colegilor care au depus jurământul de credinţă Patriei şi Poporului!


23.08.2019  Să fie de bun augur pentru viitorul copiilor care abia păşesc în lumea cunoştinţelor


La 23 august curent (ora 10.00), în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc şedinţa consiliului de administraţie, care a reunit mai multe evenimente. Întrunirea a început cu o incursiune şi un minut de reculegere prin care au fost comemorate victimele tuturor regimurilor totalitare şi autoritare.